Välkommen till Norrlands Handledar Institut NHI AB!
Open
X

Om oss. Information om NHI AB

Vi är ett kunskapsintensivt konsultföretag med många marknadsanpassade och eftersökta tjänster.

Norrlands Handledarinstitut bildades formellt under våren 2002 och har sedan dess utvecklats i riktning mot ett företag som har att svara upp mot det utökade behovet av specialkompetens och kunskap i samhället.

Under de första åren bedrev Norrlands Handledar Institut handledning, coachning och behandling med enstaka föreläsningar och konsultationer. Vi insåg att behovet av våra tjänster och kunskap var stort, vi hade ingen möjlighet att fylla detta behov ensamma. Vi beslöt därför att vidga vår verksamhet och säkerställa att rätt kompetens kunde tillföras vår organisation dels genom underkonsulter men också via fler anställda.

Norrlands Handledar Institut har nu en inarbetad personalstyrka och har även mycket goda erfarenheter av att anlita namnkunniga dignitärer inom specifika områden för att täcka upp behovet av spetskompetens. Detta gör att vi kan bedriva en konsultverksamhet som uppfyller våra kunders önskemål, om inte bara en tjänst utan även språngbräda till ökad yrkesskicklighet. NHI och dess medarbetare ser fram mot att få möjligheten till att erbjuda er de tjänster, inom det i våra ögon mest spännande, roliga, utmanade och berikande ämne som vi på NHI har att erbjuda.

För människan och ledarskapet

”PRO HOMINIBUS BONOQUE REGIMINE PER SCIENTIAM MORUM ET AFFECTUS ANIMI”

Vårt valspråk betyder ordagrant översatt från latin; För människor och god ledning genom kunskap om beteende och känslor. (Känslor måste uttryckas med två ord, ungefär ”sinnets tillstånd”.

Detta är själva essensen av vad Norrlands Handledar Institut strävar efter att uppnå, och vad vi vill förmedla till dig kund. Att ha en god kunskap om människans psykologiska egenskaper stärker dig, inte bara i rollen som förmedlare av denna kunskap men också på det personliga planet.

Vi är medlemmar i:Våra samarbetspartners:

Våra kunder: