Välkommen till Norrlands Handledar Institut NHI AB!
Open
X

Tjänster. Vi erbjuder tjänster inom flera verksamhetsområden

Sedan NHI bildadess har vi bedrivit verksamhet med säte i Sollefteå men med hela mellersta Norrland som arbetsfält. Vi är ett kvalitetssäkrat konsult- & utbildningsföretag som bedriver verksamhet inom åtta sektorer som delas in i vilken typ av verksamhet som tjänsterna utförs i, dessa sektorer är:

Inom dessa olika områden bedriver vi:

Vi genomför också:

  • Stöd och hjälp med anbudsskrivningar
  • Verksamhets- & kvalitetsbeskrivningar
  • Familjerådgivningar med par-, familje- och enskilda samtal.

Inriktningen har hela tiden varit och är fokuserade på ett nära och flexibelt samarbete med de kunder som anlitat och anlitar NHI. Kunderna är statliga myndigheter, kommunala organisationer, näringsliv samt privatpersoner.