Välkommen till Norrlands Handledar Institut NHI AB!
Open
X

Skola. Gymnasie-, skol och förskole-verksamhet

Skolan är ett stort och viktigt område

vi ser det som ytterst värdefullt och berikande att genomföra uppdrag inom denna sektor av vår verksamhet.

Våra tjänster

Utredning av elever
Utredning av elever
Behandling av elever
Behandling av elever
Handledning av personal
Handledning av personal
Utbildning av personal
Utbildning av personal
Konsultationer
Konsultationer

Våra kunder

Kommuner, landsting och privata aktörer som bedriver gymnasie-, skol och förskole-verksamhet.