Välkommen till Norrlands Handledar Institut NHI AB!
Open
X

Det Situationsanpassade Ledarskapet. Kurslängd 4 dagar

Ledarutbildning

Lite bakgrundsinformation:

Under 1900-talets senare årtionde fick situationsanpassat ledarskap ett nytt ansikte då Ken Blanchard och Paul Hersey introducerade det som kommit att kallas ”Det situationsanpassade ledarskapet”. Ett situationsanpassat ledarskap i deras bemärkelse utgick ifrån medarbetarnas beredskap, så kallad readyness på engelska, som den såg som den viktigaste situationsfaktorn. Detta var då endast forskare och några enstaka föreläsare snappade upp denna vinnande strategi som då endast var i sin linda.

Graden av beredskap (kapacitet, kunskap och motivation) är centralt i det situationsanpassade ledarskapet.
Utifrån denna grad av bedömd beredskap hos medlemmarna i teamet eller gruppen anpassar sedan ledaren sitt ledarbeteende

Graden av inriktning på antingen styrning eller stödjande, eller på båda samtidigt vare beroende av medarbetarnas kunskap, vilja och mod. Med individer som är okunniga, ovilliga och känner sig osäkra krävs en hög grad styrning, en tydlighet och riktning som skapar trygghet. Är gruppen man leder kompetent, har en hög grad av vilja och vågar gå i aktion, då behövs mindre styrning och så vidare. Det är några av grundtankarna i situationsanpassat ledarskap.

På senare år har även modellen för situationsanpassat ledarskap vidareutvecklats och numera hittar du den här som en Ledarskapsutbildning.