Välkommen till Norrlands Handledar Institut NHI AB!
Open
X

Gruppen som resurs. Kurslängd: 3 dagar

Ledarskapsutbildning/Grupputveckling

Det händer mycket i samspelet mellan dem som arbetar på en arbetsplats.

Managementkonsulter och arbetslivsforskare använder ofta ord som gruppdynamik, gruppsykologi och grupproller.
Det handlar om hur vi är eller bör vara tillsammans med andra.
Arbetsgruppen kan vara ett stöd och en hjälp för den egna utvecklingen. Men den kan också innebära förtal, långvariga konflikter..

Vi tar upp flera av infallsvinklingarna.

Vi tittar på det faktum att gruppens dynamik och sammansättning tillsammans bland annat även bestämmer sjukfrånvaro och personalomsättning.

Inom arbetsgruppen finns både personliga relationer och gemensamma värderingar.
Förutom att man oftast sitter under samma tak har man också samma mål som arbetskamraterna.
Det kanske är att göra så bra rekryteringar som möjligt, att ge bästa möjliga omvårdnad, producera en tjänst eller en vara – eller en massa andra saker.

Vi kikar vidare på hur en företagskultur går att värna, utveckla och i förlängningen effektivisera markant oavsett vara eller tjänst.

När man talar om arbetsgrupper antar man oftast att det finns ett samspel mellan medlemmarna i gruppen och att de befinner sig någonstans i en grupprocess.
Det ständigt föränderliga samspelet mellan alla medlemmarna i gruppen kallas gruppdynamik.
Vi går in på olika tekniker att styra denna process.

Till grund för grupprocessen och gruppdynamiken ligger gruppmedlemmarnas roller.

Enligt många forskare bestäms dessa roller inte bara av personerna som ingår i gruppen utan också av dess sammansättning, till exempel hur stor den är eller fördelning av ålder och kön.

Ofta har vi olika roller i olika grupper – en persons yrkesroll är annorlunda än dennes roll som pappa i en familj, för att ta ett exempel.
Det finns mängder av teorier om grupproller, om hur arbetsgruppens livscykel ser ut och om vad som kännetecknar det kreativa och effektiva arbetslaget.