Välkommen till Norrlands Handledar Institut NHI AB!
Open
X

KBT-Verktygslådan Steg 1. Kurslängd: 1 dag

För de som arbetar med barn i åldern 0-5 år eller 6-10 år

  • Ni får höra på föreläsning samt en introduktion av så kallade verktyg att använda er av under dagen.
  • Ett grupparbete med rollspel är en löpande uppgift som redovisas på eftermiddagen i form av framställan.
  • Vi får lära oss om utveckling och förväntade resultat samt tittar vi lite på olika tekniker att lösa olika svåra problem.
  • Vi går in lite på barn med särskilda behov där problemen kan vara påvisbara men diagnoser inte ännu är fasttställda.
  • Vi tittar även på problem och möjligheter i samarbetet mellan föräldrar/personal.
  • Vi går självklart in på möjliga verktyg att lösa sådana situationer som kan uppstå i varje exempel.

Våra lärare på denna kurs är mycket erfarna av skola och arbetet med skolpersonal och barnen.

Alla våra utbildare har som krav att vara aktiva yrkesutövare inom det område som de undervisar innom: för närvarende hålls denna kurs av legitimerad psykolog Michael Edholm, fd skolpsykolog tillika fd barnhabiliteringspsykolog.

Vi använder oss av PBL (Problembaserat lärande och upplevelsebaserad inlärning)
i vår utbildning.

Efter genomgådd kurs får alla deltagare förutom diplom också tillgång till en internetsajt som är sekretesskyddad, där syftet att skapa ett forum för de som jobbar med barn i hela Sverige ska kunna gå in och höra hur olika verksamheter löst sina problem och för tips och ideer i verksamheten i övrigt.
Finns även en boktipsflik, med tillhörande möjlighet att lägga upp information om bra kurser mm.

Datum och Anmälan mm

Kursen ges vid varje tillfälle då full grupp är uppnådd (1 grupp: 10-12 deltagare, max i undantagsfall 15 deltagare).
Anmälan görs via e-mail samt telefonkontakt.
Vi har utbildningslokal i Sollefteå centralt, ett stenkast från Resecentrum.

Vill Ni att vi kommer närmare Er ort står det Er fritt att vid full grupp(er) själva ordna med lokal samt för/eftermiddagsfika och lunch så kommer vi och håller utbildning på den ort Ni själva valt.

Logistiska telefonkontakter krävs med ansvarig för lokal/vaktmästare samt ansvarig på ort för utbildningsdagen (beställaren inte fakturaadressaten)

Vid utvärderingar av kursdeltagare samt av våra egna föreläsare har vi gjort upptäckten att grupperna blir bäst om personal från olika arbetsplatser kan mixas in i en samma grupp.
Detta är ingen förutsättning men vi vill informera om detta Då vi vet att det både uppskattas och kan förhöja kursdeltagarnas maximala utbyte av kursen.

Löpande anmälan förenskilda görs direkt till NHI via telefonkontakt.

Kontakta oss!