Välkommen till Norrlands Handledar Institut NHI AB!
Open
X

KBT-Verktygslådan Steg 2. Kurslängd: 3 dagar

KBT Fördjupningskurs

Förkunskaper: genomgådd KBT-Verktygslådan Steg 1 introduktionskurs

Syftar till att fördjupa kunskapen hos några/någon som gått introduktionskursen på varje arbetsplats, så att det själva känner sig ”varma i kläderna” och har grundkunskaperna att själva kunna hålla steg1 utbildning i KBT-verktygslådan på sin arbetsplats.

Gruppen bör vara minst 8 deltagare för varje kurs. Max 12.

Vid utvärderingar av kursdeltagare samt av våra egna föreläsare har vi gjort upptäckten att grupperna blir bäst om personal från olika arbetsplatser kan mixas in i en samma grupp.
Detta är ingen förutsättning men vi vill informera om detta Då vi vet att det både uppskattas och kan förhöja kursdeltagarnas maximala utbyte av kursen.

Alla våra utbildare har som krav att vara aktiva yrkesutövare inom det område som de undervisar innom: för närvarende hålls denna kurs av legitimerad psykolog Michael Edholm, fd skolpsykolog och fd barnhabiliterings psykolog.