Välkommen till Norrlands Handledar Institut NHI AB!
Open
X

KBT-Verktygslådan Steg 3. Kurslängd: 5 dagar

Ytterligare fördjupning

Förkunskaper: Genomgådd KBT-Verktygslådan® Steg 1 och Steg 2.

Ytterligare fördjupning och utbildning i föreläsning och lite pedagogik som skall ge möjlighet för en kommun/ett verksamhetsområde att själva ha utbildare som kan åka runt på andra områden/skolor/verksamheter och utbilda i Steg1 och Steg 2.

Kurslängd: 5 dagar (Med möjlighet till disstanskurs, men blir då betydligt mer tidskrävande för deltagaren)

Vid utvärderingar av kursdeltagare samt av våra egna föreläsare har vi gjort upptäckten att grupperna blir bäst om personal från olika arbetsplatser kan mixas in i en och samma grupp.
Detta är ingen förutsättning men vi vill informera om detta Då vi vet att det både uppskattas och kan förhöja kursdeltagarnas maximala utbyte av kursen.