Välkommen till Norrlands Handledar Institut NHI AB!
Open
X

Kvalitetsstöd.

Vi hjälper till med ert kvalitetssäkringsarbete!

Verksamhetsbeskrivningar, anbudsskrivningar och kontakter med myndigheter.

Vi har under lång tid upparbetat rutiner och erfarenhet kring dessa områden, något vi gärna ser kommer er till del. Vi kan naturligtvis inte garantera att ni vinner upphandlingar men vi förbättrar era chanser att förmedla ert budskap.