Välkommen till Norrlands Handledar Institut NHI AB!
Open
X

Familjerådgivning. Vårda dina relationer.

Vi erbjuder professionell rådgivning vid samlevnadsproblem och kriser i par- och familjerelationer.

Här möter du en samlad specialistkompetens och familjerådgivare med lång erfarenhet av relationsbehandling.

 • Vi arbetar under sträng sekretess, inga journaler förs och den som önskar kan vara anonym.
 • För närvarande har vi avtal med Åsele kommun och Dorotea kommun, innevånare i dessa kommuner betalar ingen avgift för att nyttja familjerådgivningen. För övriga som önskar rådgivning gäller normal timtaxa.

Familjerådgivningens huvuduppgift är att arbeta med parrelationer.

Varje individ, par och familj finns i ett socialt sammanhang som påverkar, begränsar och ger möjligheter samt är i ständig förändring. Ändringar i lagstiftning, ekonomiska konjunkturer, värderingar och förväntningar, maktstrukturer, politiska och religiösa strömningar ger paren och familjerna skiftande villkor.

Förhoppningar om en god och varaktig parrelation utsätts för många prövningar.

 • Redan under förälskelsen, då relationen verkar så hoppfull, kan tvivel och påfrestningar dyka upp.
 • När två blir tre – under graviditet, spädbarns- och småbarnsår – ställs parets samarbetsförmåga på stora prov.
 • När man har tonårsbarn och när barnen flyttar hemifrån utsätts ofta parrelationen för påfrestningar. Känslorna kan förändras, det kan bli svårt att tala med varandra och gräl kan uppstå alltför ofta.
 • Det sexuella samlivet kanske inte fungerar längre. Otrohet kan komma in i bilden.
 • Ekonomiska svårigheter, arbetsrelaterade påfrestningar och konflikter i släktrelationer kan inverka på parrelationen.
 • Ibland förekommer våld eller missbruk.
 • Många frågor kan infinna sig i samband med separation i äktenskap, partnerskap, samboförhållande eller andra samlevnadsformer, bekymmer omkring barnen, vårdnad och umgänge eller eventuellt nya familjebildningar.

Paren kan behöva hjälp att:

 • Lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt
 • Bättre förstå och acceptera sig själv och varandra
 • Finna möjligheter att hantera problem och konflikter
 • Bryta destruktiva mönster

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de frågor som vi på familjerådgivningen ofta får.

Vilka söker familjerådgivning?
Alla med relationsproblem. Det kan till exempel vara gifta par, sambos, särbos eller par som lever i partnerskap. De flesta som kommer vill få hjälp med att få det bättre i sin relation. Det är också många som bestämt sig för att skiljas/separera och vill prata igenom hur de ska göra för att det ska bli så bra som möjligt för barnen.Ibland vill parterna olika, den ena vill lämna, den andre vill fortsätta relationen.Även redan separerade kommer för att försöka lösa problem som gäller samarbetet kring barnen eller för att de fått problem i den nya styvfamiljen.
Har vi tillräckligt stora problem?
Det är din egen upplevelse som räknas. På familjerådgivningen har vi inte märkt att människor kommit med ”för små problem”, men vi hör ofta att man önskat att man kommit långt tidigare.
Blir man hjälpt av familjerådgivning?
De flesta tycker faktiskt det. Det finns forskning som visar att de flesta upplever en förbättring i relationen efter kontakten med familjerådgivningen och också att den effekten kvarstår över tid.
Måste man komma tillsammans?
Nej, men om du lever i en relation vill vi gärna att du kommer tillsammans med din partner. Om det förekommit våld i er relation träffar vi er för enskilda samtal.
Kan ni hjälpa oss när det förekommit fysiskt/psykiskt våld?
När det finns våld i relationen träffar vi er inte i gemensamma parsamtal. Ni kan komma för enskilda samtal och/eller få hjälp att komma vidare till de hjälpresurser er kommun kan erbjuda för att arbeta mot våld i nära relationer.
Kan man söka hjälp om man är homo- eller bisexuell?
Ja naturligtvis, relationsproblem måste alla par hitta lösningar på, oavsett sexuell läggning.
Kan barn också komma till familjerådgivningen?
Ja, under förutsättning att föräldrarna har eller har haft en samtalskontakt hos oss kan barn också komma till familjerådgivningen. Antingen tillsammans med sina föräldrar eller för enskilda besök.
Är det lång väntetid innan man får komma till familjerådgivningen?
Vår målsättning är att kunna erbjuda ett första samtal inom 14 dagar och det brukar vi för det allra mesta kunna göra.
Vem får man prata med när man ringer?
Du kan mötas av en telefonsvarare om du ringer efter kontorstid. Ringer du på kontorstid får du prata med en av oss familjerådgivare och du kan boka en besökstid.

Har du fler frågor?

Tveka inte att höra av dig!
 
Kontakta oss!