Välkommen till Norrlands Handledar Institut NHI AB!
Open
X

Ubildning.

Kommande Utbildningar & Kurser

Kognitivt förhållningssätt

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete möter människor i samtal och där det kognitiva förhållningssättet kan vara ett viktigt redskap i arbetet.

Kurslängd: 4 dagar.

Läs mer →

Det Situationsanpassade ledarskapet

För att fungera väl som ledare är ett gott ledarskap av stor vikt. Människor är olika och det är grupper också. Detta gör att du behöver kunna anpassa ditt sätt att leda efter situationen, det vi kallar det situationsanpassade ledarskapet.

Kurslängd: 3 dagar

Läs mer →

Gruppen som resurs

Gruppen är starkare en de enskilda individerna. En väl fungerande grupp är ett kraftfullt instrument som står till ledarens förfogande.

Kurslängd: 3 dagar.

Läs mer →

KBT-Verktygslådan® 1

Steg 1 är en samling tekniker och metoder för att hjälpa alla de som jobbar med barn i svårbemästrade situationer. Den bygger på den starka evidens och empiri som finns för metoderna bakom de populära PMT (Parent Management Training) – programmen på marknaden, exempelvis COPE och Komet.

Kurslängd: 1 dag.

Läs mer →

KBT-Verktygslådan® 2

Steg 2. Fördjupningskurs med syfte att deltagaren efter genomförd kurs själv skall kunna svara för introduktions-kursen (steg 1) samt kunna fungera som handledare inom respektive förskola/verksamhetsområde för KBT-Verktygslådan®. Utbildningskrav: genomförd KBT-Verktygslådan® steg 1 utbildning.

Kurslängd: 3 dagar.

Läs mer →

KBT-Verktygslådan® 3

Steg 3. Avancerad fördjupningskurs med syfte att deltagarna själva skall kunna ansvara för både fördjup-ningskursen och introduktions-kursen. Utbildningskrav: genomförd KBT-Verktygslådan® steg 2 utbildning.

Kurslängd: 5 dagar.

Läs mer →